Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF GOZDEK - 57 lat, absolwent Technikum Chemicznego w Piastowie oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

 • 1978-2008 r. - INSTYTUT PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO, PRACOWNIA GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Błonie – jednostka badawczo – naukowa, praca na stanowisku technika technologa, a następnie inżyniera technologa.
  Brał udział w badaniach fermentacji metanowej ścieków cukrowniczych, których efektem było opracowanie wytycznych do zaprojektowania pierwszego w Polsce reaktora beztlenowego w Cukrowni Wrocław.
  Prowadził badania w kierunku optymalizacji procesu fermentacji metanowej. Uczestniczył w rozruchach technologicznych nowo pobudowanych reaktorów beztlenowych w cukrowniach.
  Był kierownikiem prac badawczych dotyczących m.in. wpływu hydrolizy na efektywność fermentacji metanowej, określenia jakości biologicznej osadów beztlenowych i wpływu ich na biodegradację zanieczyszczeń.
  Prowadził również badania fermentacji metanowej ścieków z różnych branż przemysłu rolno – spożywczego: z produkcji serów i przerobu mleka, w tym serwatki, z krochmalni, z przerobu ryb, z ubojni trzody chlewnej i bydła, produkcji soków owocowych.
 • 2009-2014 r. - CHEMADEX S.A. Warszawa - firma projektowo – wykonawcza, praca na stanowisku projektanta. Zajmował się projektowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków dla przemysłu rolno – spożywczego, był kierownikiem rozruchów technologicznych nowo pobudowanych oczyszczalni ścieków.
 • 2014-2015 r. – EKOKONSULTING Sp. z o.o. Warszawa – firma konsultingowa, praca na stanowisku starszego technologa, zajmował się doradztwem techniczno-technologicznym w zakresie biologicznych oczyszczalni ścieków przemysłowych i biogazowni.

WICEPREZES ZARZĄDU

BOLESŁAW HEICHMAN – 45 lat, ukończył studia w 1990 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

 • 1995-1997 r. - DOREKO Sp. z o.o. Warszawa – firma projektowo-konsultingowa, praca na stanowisku asystenta projektanta – technologa oczyszczalni ścieków komunalnych
 • 1997-2014 r. – CHEMADEX S.A. Warszawa – firma projektowo-wykonawcza, praca na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta projektanta, projektanta, starszego projektanta, specjalisty ds. technicznych, kierownika Pracowni Gospodarki Wodno-Ściekowej i Ochrony Środowiska. Zajmował się projektowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków dla przemysłu rolno-spożywczego i biogazowni, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 
 • 2014-2015 r. – EKOKONSULTING Sp. z o.o. Warszawa – firma konsultingowa, praca na stanowisku starszego projektanta, starszego technologa i kierownika oddziału, zajmował się doradztwem techniczno-technologicznym w zakresie biologicznych oczyszczalni ścieków przemysłowych i biogazowni

Zainteresowania: piłka nożna, kibic Legii Warszawa, działalność społeczna w organizacji sędziowskiej w piłce nożnej na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.