Profil usług

 1. Doradztwo techniczno-technologiczne
 2. Wykonanie usług przygotowawczych do realizacji inwestycji:
  • opracowanie założeń (ilość i jakość ścieków surowych/substratów, lokalizacja)
  • wykonanie badań laboratoryjnych we współpracy z jednostką naukowo-badawczą
   • sprawdzających jakość ścieków surowych/substratów
   • procesów technologicznych oczyszczania ścieków/fermentacji substratów dla optymalizacji ich parametrów
  • wykonanie koncepcji techniczno - ekonomicznej
 3. Przygotowanie wniosków do uzyskania decyzji urzędowych, niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę:
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • warunki przyłącza do sieci elektroenergetycznej
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej:
  • projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę
  • projekty wykonawcze w branżach: budownictwo, technologia, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz instalacje pomiarów i automatyki
  • instrukcja rozruchu i eksploatacji
  • dokumentacja powykonawcza
 5. Nadzory autorskie nad realizacją inwestycji
 6. Nadzory nad rozruchem instalacji wraz ze szkoleniem załogi
 7. W ramach eksploatacji prowadzenie monitoringu on-line
 8. S.O.S. dla istniejących oczyszczalni i biogazowni - pomoc techniczno – technologiczną w przypadku wystąpienia problemów eksploatacyjnych w istniejących obiektach