O Spółce

Firma Fermeco Sp. z o.o. została założona w kwietniu 2016 roku przez Krzysztofa Gozdka i Bolesława Heichmana. Utworzenie spółki było podyktowane potrzebami rynku krajowego i zagranicznego w zakresie ochrony środowiska. Dynamiczny rozwój przemysłu rolno-spożywczego generuję potrzeby rozwiązywania problemów ekologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków i utylizacji odpadów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie badawczym i projektowym oraz zrealizowanych obiektach ochrony środowiska w przemyśle, jesteśmy w stanie oferować kompleksowe usługi.

Przedmiotem naszej działalności są oczyszczalnie ścieków przemysłowych, głównie z sektora rolno-spożywczego oraz biogazownie utylizacyjne i rolnicze. Nasza działalność koncentruje się na kompleksowym doradztwie techniczo -technologicznym, projektowaniu, nadzorach autorskich i uruchamianiu instalacji. Świadczymy również usługi w zakresie pomocy techniczno – technologicznej dla istniejących obiektów, w których występują problemy eksploatacyjne. Współpracujemy z firmami wykonawczymi i instytucjami badawczo – naukowymi. Możemy oferować realizację usługi pod klucz.