O Spółce

Firma Fermeco Sp. z o.o. została założona w kwietniu 2016 roku przez Krzysztofa Gozdka i Bolesława Heichmana. Utworzenie spółki było podyktowane potrzebami rynku krajowego i zagranicznego w zakresie ochrony środowiska. Dynamiczny rozwój przemysłu rolno-spożywczego generuję potrzeby rozwiązywania problemów ekologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków i utylizacji odpadów.

Czytaj więcej

Zarząd Spółki

Krzysztof Gozdek – Prezes Zarządu
Bolesław Heichman – Wiceprezes Zarządu

Czytaj więcej