Metody mechaniczno - fizyczne

Ścieki przemysłowe zawierają w swym składzie części nierozpuszczone o różnej wielkości oraz różnym charakterze składu i formie skupienia. Zanieczyszczenia stałe o większych gabarytach są separowane na kratach, sitach i filtrach taśmowych, natomiast zawiesiny o różnym stopniu dyspersji usuwane są we flotatorach.

Zanieczyszczenia stałe o większych gabarytach muszą być usuwane ze ścieków surowych bez względu na przyjętą technologię oczyszczania ze względu na bezpieczeństwo działania urządzeń, natomiast celowość usuwania zawiesin uzależniona jest od dalszych stosowanych metod biologicznego oczyszczania ścieków.