Instalacje do odwadniania ziemi spławiakowej

Ziemia spławiakowa oddzielona z wody spławiakowej w osadnikach w cukrowniach i zakładach przetwórstwa ziemniaczanego jest nadal odprowadzana do  ziemnych zbiorników gdzie jest magazynowana.
Magazynowanie ziemi w stawach wymaga określonej pojemności retencyjnej i w okresie wiosenno – letnim jest źródłem emisji uciążliwych odorów.

Zakłady, które nie posiadają takich zbiorników muszą ponieść duże koszty inwestycyjne na ich budowę.
Alternatywą do rozwiązania tego problemu są instalacje do bieżącego odwadniania błota spławiakowego z wykorzystaniem pras filtracyjnych komorowych.

W proponowanym nowym rozwiązaniu technologicznym ziemia spławiakowa oddzielona jest w osadniku, a następnie  przepompowywana do zbiornika błota spławiakowego, który będzie pełnił funkcję magazynową dla prasy filtracyjnej.
Dla zwiększenia efektywności odwadniania błota spławiakowego proponujemy stosować środki chemiczne: mleko wapienne lub mieszaninę mleka wapiennego i PIX-u (FeCl3) lub polielektrolit.
Właściwy dobór środków chemicznych będzie wymagał przeprowadzenia badań w warunkach modelowych lub laboratoryjnych.

Środki chemiczne będą dozowane do zbiornika błota spławiakowego, wyposażonego w mieszadło zatapialne, którego zadaniem będzie właściwe wymieszanie chemikaliów z błotem.
Praca prasy filtracyjnej będzie przebiegała w sposób periodyczny. Błoto spławiakowe będzie okresowo wpompowywane do poszczególnych komór prasy, gdzie zachodzić będzie jego filtracja przez materiał filtracyjny.
Odciek z prasy będzie zawracany do obiegu spławiakowego, a błoto za pomocą przenośników ślimakowych będzie transportowane do kontenera. 
Odwodnione błoto do ok. 50 – 70% s.m. będzie wywożone w sposób ciągły na zewnątrz zakładu.