OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH - INSTALACJA BEZTLENOWA
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

W celu wyświetlenia dodatkowych informacji, należy przesunąć kursor myszki na obiekt, lub element zaznaczony czerwonym okręgiem

Schemat etapu beztlenowego